“Chúng tôi duy trì liên lạc với tất cả các bên và trước hết, chúng tôi duy trì liên lạc trong Liên hợp quốc. Liên hợp quốc đang thảo luận về vấn đề này, đó là vấn đề trong chương trình nghị sự. Vì vậy, trong bối cảnh đa phương như vậy, chúng tôi duy trì liên lạc với tất cả những ai có thể đóng vai trò nào đó”, Thứ trưởng Sergei Vershinin nêu rõ. Nhấn mạnh tình hình Libya hiện rất phức tạp, ông Sergei Vershinin khẳng định Moscow đang nỗ lực bảo đảm duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan tại Libya nhằm “khuyến khích một giải pháp được các bên chấp nhận dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc”. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh leo thang thời gian gần đây giữa lúc đang tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng tại Libya.

AN NGUYÊN