Cuộc diễn tập trên kéo dài hai ngày với mục tiêu “bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập và chủ quyền quốc gia”. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, Lực lượng dân quân Bolivar vừa chính thức được coi là một “binh chủng đặc biệt” trực thuộc FANB. Lực lượng này sẽ được thể hiện tại cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2020 của Venezuela nhằm “bảo vệ các thành phố”.

Năm 2019, FANB cũng đã tổ chức 3 cuộc tập trận để kiểm tra và tăng cường năng lực phòng thủ đất nước.

 

NGỌC MINH