Ông Antonio Guterres là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên LHQ chính thức giới thiệu cho vị trí Tổng thư ký. Theo quy tắc bổ nhiệm Tổng thư ký LHQ mới, một nghị quyết sẽ được Đại hội đồng LHQ soạn thảo sau khi nhận được đề xuất từ Hội đồng Bảo an. Dự kiến, Đại hội đồng LHQ sẽ nhóm họp để thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026 vào ngày 18-6 tới.

MINH TRÍ