Ông Lee In-young cho biết, hiện vẫn có nhiều người Hàn Quốc muốn đến thăm núi Kumgang dù đã hơn 10 năm kể từ khi tour du lịch này bị đình chỉ. “Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuẩn bị giải quyết nhiều vấn đề với mục đích nối lại các chuyến du lịch cá nhân đến núi Kumgang trước tiên khi tình hình Covid-19 dịu đi”, ông Lee In-young nhấn mạnh.

YÊN BÌNH