Thủ tướng Lee Nak-yon nhấn mạnh “không thể bỏ mặc lịch sử, nhưng cũng không nên bỏ mặc việc chuẩn bị cho tương lai chỉ vì các vấn đề do lịch sử để lại”. “Các trách nhiệm lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cần được giải quyết. Đồng thời, chúng ta cần nỗ lực và tập trung trí tuệ để xây dựng một mối quan hệ hướng tới tương lai”, Yonhap dẫn lời Thủ tướng Lee Nak-yon.

Quan hệ giữa Seoul và Tokyo luôn bị phủ bóng bởi các tranh cãi liên quan đến lịch sử và lãnh thổ từ thời Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945, trong đó điển hình là vấn đề lao động cưỡng bức và phụ nữ mua vui thời chiến.

HOÀNG GIANG