Đây được cho là chiến thắng lịch sử, khi trong vòng 35 năm qua ở Ấn Độ mới có một đảng phái nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, giành được đa số phiếu bầu để thành lập chính phủ mà không cần liên kết với đảng nào khác. Với kết quả ấn tượng này, Thủ tướng Modi chắc chắn sẽ tái đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ hai trong 5 năm tới. Chiến thắng này cũng sẽ cho phép nhà lãnh đạo Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch cải cách và phát triển đang theo đuổi, nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp và giải quyết những vấn đề khó khăn ở vùng nông thôn.

 

MAI NGUYÊN