Roi-tơ đưa tin, công ty khai thác dầu Ô-xtrây-li-a Santos Ltd. ngày 12-10 ra thông báo cho biết đã phát hiện các mỏ chứa nhiều dầu và khí đốt ở giếng khoan thử nghiệm Dua-5X ngoài khơi Việt Nam. Kết quả thăm dò cho thấy, mỏ thứ nhất có trữ lượng khoảng hơn 5 nghìn thùng dầu/ngày và hơn 2 triệu mét khối khí đốt/ngày. Còn mỏ thứ hai ở ở tầng sâu hơn có trữ lượng 247 thùng dầu/ngày.

Đánh giá về việc khoan thử nghiệm thành công ở giếng Dua-5X, Giám đốc điều hành công ty Giôn En-li-cơ Phlin cho biết, đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong chương trình khoan thăm dò đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam. Ông Giôn cho biết, Santos Ltd. sẽ tiếp tục đánh giá các cơ hội khác nhằm gia tăng các hoạt động tìm kiếm thăm dò ở Việt Nam. Sau khi các công việc ở giếng Dua-5X hoàn tất, công ty sẽ chuyển dàn khoan tới giếng 12E-CS-1X ở mỏ chim Két thuộc lô 12E./.

HẠNH HOA