Đại diện các bên ký vào bản thoả thuận đồng tài trợ

Thuỵ Điển, Ca-na-đa, Đan Mạch, Hà Lan và Na-uy vừa cam kết tài trợ 2,2 triệu USD cho giai đoạn khởi động của Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2006-2010”.

Lễ ký thoả thuận đồng tài trợ được tiến hành vào chiều 6-10 tại Hà Nội giữa đại diện đại sứ quán 5 nhà tài trợ tại Việt Nam và Tổng thanh tra Trần Văn Truyền.

Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2006-2010” do Thanh tra Chính phủ thực hiện. Chương trình nhằm 3 mục tiêu: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng; củng cố hoạt động của ngành thanh tra; đào tạo, nâng cao nhân lực, đội ngũ cán bộ thanh tra.

Giai đoạn khởi động sẽ kéo dài 1 năm, bắt đầu từ 1-10-2006 nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của các bước đi tiếp theo trong giai đoạn thực hiện chương trình.

Đại diện cho các nhà tài trợ, ông Lennart Nordstrom, Tham tán công sứ, đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam vui mừng khẳng định: “Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có những cam kết chính trị và đã tiến hành những biện pháp mạnh mẽ và can đảm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Báo chí cũng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và không tham nhũng là cần thiết cho việc đạt được mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam”.

Cũng trong chiều 6-10, Việt Nam đã ký hiệp định song phương với Thuỵ Điển, Ca-na-đa, Đan Mạch, Hà Lan và Na-uy.

Tin, ảnh: Mai Hương