leftcenterrightdel
  Hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: ĐÌNH HÒA

Người tham gia đã chạy theo lộ trình với cự ly 1.000m đi qua các tuyến đường trung tâm TP Phan Thiết. Ngày chạy đầu năm cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục-thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

MỘC LAN