leftcenterrightdel
Nghi thức khai mạc của Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018. Ảnh: NGÂN HÀ 

Theo đề án đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, tỉnh Quảng Ninh có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức đại hội mà cơ bản không phải đầu tư xây dựng mới các công trình thể thao. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu ăn ở, đi lại của các đoàn về tham dự đại hội. Hiện các bộ phận chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao đang rà soát để kịp ban hành điều lệ cho đại hội.

HOA LƯ