Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24-7 đến 9-8-2020 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên khắp thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại một năm và dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 8-8-2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24-8 đến 5-9-2021.

NGỌC MINH