Do đặc thù nhiệm vụ, đơn vị đóng quân phân tán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai; hệ thống kho bể, công nghệ và các trang bị, phương tiện kỹ thuật qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp; đời sống hậu phương gia đình của nhiều cán bộ, chiến sỹ còn gặp khó khăn… Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Kho luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết và kế hoạch của trên, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động và các phong trào thi đua chuyên ngành sát với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kiểm tra số lượng nhiên liệu mới nhập kho. Ảnh: ĐÌNH THẢO 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Kho luôn chủ động bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tốt việc tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhiên liệu dầu mỡ và vật tư, khí tài xăng dầu cho các đơn vị theo chỉ lệnh của trên. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát hàng triệu mét khối nhiên liệu, hàng trăm nghìn tấn dầu mỡ các loại và vật tư, khí tài xăng dầu, bảo đảm kịp thời cho các đơn vị quân đội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời bảo quản, quản lý chặt chẽ số lượng nhiên liệu, dầu mỡ và vật tư, khí tài dự trữ SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kho đặc biệt chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, thường xuyên củng cố, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho, bể, công nghệ, các trang bị phương tiện kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát và chứa trữ. 5 năm qua, Kho đã tổ chức bảo quản hàng chục nghìn lượt ống dã chiến các loại; bảo quản, niêm cất trên 50 lượt chiếc máy bơm và hàng trăm tấn vật tư phụ kiện kèm theo; bảo quản thường xuyên hàng chục lượt bể chứa và hệ thống công nghệ; súc rửa 19.800 m3 bể chứa nhiên liệu; sơn bảo quản tuyến ống công nghệ và bể chứa nhiên liệu tổng số trên 25.000 m2 ; xây mới, sửa chữa được trên 1.200 m2 nền nhà kho...

Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn; cán bộ, chiến sĩ Kho 182 đã tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phù hợp với thực trạng của kho bể, công nghệ và các trang bị phương tiện hiện có để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đã chủ động đề nghị với Cục Xăng dầu cải tạo công nghệ tiếp nhận, cấp phát; hệ thống hút vét các bể chứa, hệ thống lắng lọc phân ly; lắp đặt mái phao bể chứa nhiên liệu, hệ thống phun sương làm mát, mái che bể chứa xăng dầu và giá kê bảo quản bể cao su dã chiến… góp phần bảo đảm tính tiện lợi trong thực hiện nhiệm vụ, làm giảm tỷ lệ hao hụt nhiên liệu, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức tiếp nhận, cấp phát và chứa trữ.

Những năm gần đây, biên chế tổ chức, lực lượng của Kho 182 có sự điều chỉnh theo hướng rút gọn, song Đảng ủy, chỉ huy Kho luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng. Gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức lối sống, ý chí vượt khó vươn lên, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục, với duy trì các chế độ quy định và thực hiện nền nếp chính quy; đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, Kho 182 rất vinh dự được chọn là đơn vị làm điểm của Cục Xăng dầu về “Xây dựng đơn vị đoàn kết, dân chủ” và làm điểm của TCHC về “Mẫu mực về điều lệnh, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”... Do đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong xây dựng Đảng bộ và đơn vị; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ trên giao trong mọi tình huống.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Kho 182 luôn quan tâm, thực hiện tận tình chu đáo công tác chính sách và hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sỹ. Coi đây là một trong biện pháp quan trọng để động viên bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, trong dịp lễ, tết, ngoài việc bảo đảm tốt các chế độ tiêu chuẩn theo quy định của trên, đơn vị còn trích một phần quĩ vốn bảo đảm quà tết cho cán bộ, chiến sỹ; cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên trao quà trợ cấp cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn…. Phối hợp với cấp trên và gia đình quân nhân xây tặng 06 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” với số tiền trên 420 triệu đồng. Ngoài ra, 100% cán bộ, chiến sỹ của Kho tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” và các quỹ do địa phương phát động… Công tác chính sách đã động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn, vững mạnh.

Với những thành tích đạt được, Kho Xăng dầu 182 xứng đáng là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Xăng dầu và TCHC trong nhiều năm qua.

Đại tá CAO VĂN THANH