Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân uỷ Trung ương và các hướng dẫn của TCHC về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty  xác định, đây là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Bác. Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sẽ góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Đảng uỷ Công ty và các cấp uỷ đã phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi thực hiện nội dung các chỉ thị trên. Trong nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ đã xác định rõ chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp triển khai thực hiện theo từng thời kỳ, mỗi giai đoạn sát thực, cụ thể, có tính khả thi cao.

Công ty phối hợp với Báo - Truyền hình Qk7 tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03. Ảnh: CTV 

 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, Công ty đã tổ chức học tập, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của đơn vị sản xuất kinh doanh. Đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập tập trung; sau các đợt học tập, mỗi cá nhân viết thu hoạch. Đối với người lao động, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ kết hợp với sinh hoạt tổ, phân xưởng, xí nghiệp. Các nội dung học tập, tuyên truyền được biên tập thành các thông báo ngắn dán trên bảng tin, bảng báo của các đơn vị… Do làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Công ty có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đổi mới phương pháp, tác phong công tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

Cùng với công tác giáo dục, tuyên truyền, Đảng ủy Công ty đã cụ thể hóa việc học tập thành 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; 6 chuẩn mực đối với cán bộ chủ trì, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của Công ty để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu thực hiện. Đặc biệt, Đảng ủy đã chọn những khâu yếu, mặt yếu để đột phá, cụ thể như: Khối cơ quan tập trung vào công tác tham mưu, phục vụ, cải cách hành chính; các xí nghiệp trực tiếp sản xuất tập trung vào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Học tập và làm theo Bác về tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020 và tổ chức điều hành thực hiện một cách linh hoạt; kết hợp với chủ động sắp xếp lại sản xuất, đầu tư 24,68 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; xây mới và sửa chữa nhà xưởng và cải thiện môi trường làm việc với trị giá 8,45 tỷ đồng; nghiên cứu và cải tiến 18 sản phẩm giày da, trên 500 sản phẩm giày vải xuất khẩu 12 sản phẩm túi cặp, 07 sản phẩm nhựa và một số sản phẩm phục vụ nhiệm vụ a40, a70. Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên cử các đoàn công tác đến các đơn vị kiểm tra, thu nhận thông tin, đánh giá mức độ hài lòng của bộ đội đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, từ đó không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện mang mặc chính quy của bộ đội. Bên cạnh đó, Công ty phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các chỉ tiêu cụ thể như: tăng năng suất, chất lượng cao, giảm thời gian; tích cực học tập nâng cao tay nghề, thực hiện tốt công tác an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ và phòng chống bệnh nghề nghiệp… Tiêu biểu là phong trào “Sáng kiến hay, sản phẩm mới” của Xí nghiệp 32-1, Xí nghiệp 32-3, Xí nghiệp 32-7 đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hàng quốc phòng và mở rộng thị phần tiêu thụ nội địa gấp 1,5 lần so với trước đây. Đặc biệt, với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, Xí nghiệp 32-5 đã chủ động sản xuất được các mặt hàng tự doanh (FOB) xuất khẩu trực tiếp sang Bra-xin, Anh và các nước châu Âu, được khách hàng đánh giá và mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, khối cơ quan đã tuân thủ nghiêm ngặt các định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, của Ngành và chủ động bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, mở lớp quản trị sản xuất cho gần 300 lượt cán bộ từ tổ chuyền trở lên. Các đơn vị sản xuất sắp xếp lại sản xuất, áp dụng tiêu chí 5S vào công tác quản trị và thực hiện sản xuất tinh gọn… xây dựng và ban hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nên năng suất lao động tăng từ 15-20%. 3 năm qua, bằng việc tiết giảm hợp lý xăng dầu, bảo dưỡng xe, văn phòng phẩm, điện, nước, nguyên vật liệu, sửa chữa máy móc, trang bị, phụ tùng… toàn Công ty đã tiết kiệm được 2,39 tỷ đồng. Nhờ đó, hiệu quả SXKD của Công ty tăng dần qua từng năm, cổ tức đạt bình quân 22%/ năm.

Học và làm theo Bác về tình yêu thương con người, Công ty đã quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách người có công và người lao động. Công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời 5 mẹ Việt Nam Anh hùng. Các cơ quan, xí nghiệp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân, nhất là vào các dịp lễ, tết, ngày 27/7 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng/năm. Đồng thời làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn cho những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức quần chúng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã có nhiều hình thức, biện pháp giúp đỡ nhau trong công tác và đời sống; năm 2013-2015 đã quyên góp ủng hộ 3 trường hợp khó khăn với số tiền 128 triệu đồng, giúp 14 hội viên được vay vốn với số tiền 75 triệu đồng; hỗ trợ 13 công nhân sửa chữa và xây mới nhà ở với số tiền 800 triệu đồng. Với những việc làm thiết thực đó, những năm qua, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương. Người lao động gắn bó với đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  trở lên, được quần chúng tín nhiệm.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong những năm qua đã góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả SXKD và xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, phong trào quần chúng trong toàn Công ty ngày càng vững mạnh. Nhiều năm liền, Đảng ủy Công ty được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công ty vững mạnh toàn diện. Công ty còn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của TCHC; được các bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thưởng thi đua trên các mặt công tác. Năm 2015, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý  và là nguồn động viên cán bộ, công nhân và người lao động Công ty không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá TRẦN VĂN TOẢN