Sửa đổi, bổ sung quy định về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung quy định về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa cuối tháng 2 tăng 26,68%

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa cuối tháng 2 tăng 26,68%

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Nửa đầu tháng 2-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm gần 34%

Nửa đầu tháng 2-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm gần 34%

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 668 tỷ USD

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát huy có hiệu quả ưu đãi của các FTA, tạo đột phá về xuất nhập khẩu năm 2022

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phát huy có hiệu quả ưu đãi của các FTA, tạo đột phá về xuất nhập khẩu năm 2022

Nửa cuối tháng 11-2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,73 tỷ USD

Nửa cuối tháng 11-2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,73 tỷ USD