Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 6 đạt 65,07 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 6 đạt 65,07 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu kỳ 2 tháng 6 đạt 33,36 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu kỳ 2 tháng 6 đạt 33,36 tỷ USD

Tháng 4-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 65,43 tỷ USD

Tháng 4-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 65,43 tỷ USD

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030