Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 14-9-1998: Thành lập Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tại Nam Định

Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân tại Nam Định

Vùng Cảnh sát biển 1 tập huấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Vùng Cảnh sát biển 1 tập huấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện chiến thuật trên biển

Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện chiến thuật trên biển