Vùng 3 Hải quân trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo

Vùng 3 Hải quân trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo

Vùng 3 Hải quân hưởng ứng Tháng hành động về An toàn-Vệ sinh lao động năm 2023

Vùng 3 Hải quân hưởng ứng Tháng hành động về An toàn-Vệ sinh lao động năm 2023

Hành trình “Măng non sẵn sàng vì biển, đảo quê hương” tại Vùng 3 Hải quân

Hành trình “Măng non sẵn sàng vì biển, đảo quê hương” tại Vùng 3 Hải quân

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung năm 2023

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung năm 2023

Thành ủy Đà Nẵng và Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân gặp mặt, trao đổi thông tin năm 2023

Thành ủy Đà Nẵng và Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân gặp mặt, trao đổi thông tin năm 2023

Vùng 3 Hải quân đổi mới công tác giáo dục chính trị

Vùng 3 Hải quân đổi mới công tác giáo dục chính trị

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Vùng 3 Hải quân, cứu nạn tàu cá ngư dân QB 98243

Vùng 3 Hải quân, cứu nạn tàu cá ngư dân QB 98243