Sáng chế giúp công nhân vệ sinh môi trường đỡ nặng nhọc

Sáng chế giúp công nhân vệ sinh môi trường đỡ nặng nhọc

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường

Không để ô nhiễm môi trường trong quá trình... vệ sinh môi trường

Chăm lo đời sống của công nhân vệ sinh môi trường

Chăm lo đời sống của công nhân vệ sinh môi trường

Ra quân dọn vệ sinh môi trường bãi biển

Ra quân dọn vệ sinh môi trường bãi biển

TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, tổng vệ sinh môi trường

TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, tổng vệ sinh môi trường

Trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế

Trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh tại Bắc Giang

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh tại Bắc Giang

Hơn 2.000 người tham gia chiến dịch dọn vệ sinh môi trường

Hơn 2.000 người tham gia chiến dịch dọn vệ sinh môi trường