Trải nghiệm trò chơi dân gian và xem văn nghệ tại “Sân chơi đường phố”

Trải nghiệm trò chơi dân gian và xem văn nghệ tại “Sân chơi đường phố”