Mỹ chính thức phê chuẩn vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Mỹ chính thức phê chuẩn vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Vắc xin Pfizer được phép tiêm cho trẻ 5-11 ở Mỹ?

Vắc xin Pfizer được phép tiêm cho trẻ 5-11 ở Mỹ?