Người dân có thể tự khai mũi tiêm trên ứng dụng PC-Covid

Người dân có thể tự khai mũi tiêm trên ứng dụng PC-Covid

Ứng dụng PC-Covid phát huy hiệu quả tại Hà Nội như thế nào?

Ứng dụng PC-Covid phát huy hiệu quả tại Hà Nội như thế nào?

Cách sửa sai thông tin trên ứng dụng PC-Covid như thế nào?

Cách sửa sai thông tin trên ứng dụng PC-Covid như thế nào?

Bản nâng cấp của ứng dụng PC-Covid có gì mới?

Bản nâng cấp của ứng dụng PC-Covid có gì mới?

Vì sao ứng dụng PC-Covid chưa cập nhật thẻ xanh?

Vì sao ứng dụng PC-Covid chưa cập nhật thẻ xanh?

Tại sao ứng dụng PC-Covid gặp sự cố khi tải về?

Tại sao ứng dụng PC-Covid gặp sự cố khi tải về?

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia nói gì về ứng dụng PC-Covid?

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia nói gì về ứng dụng PC-Covid?

Làm gì khi có thẻ xanh nhưng ứng dụng PC-COVID không cập nhật?

Làm gì khi có thẻ xanh nhưng ứng dụng PC-COVID không cập nhật?