Hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí giao thông

Hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí giao thông

 Kết nối vận tải, giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô

Kết nối vận tải, giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô