Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”: Góp phần phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”: Góp phần phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Phát huy truyền thống cách mạng trong dựng xây đất nước

Phát huy truyền thống cách mạng trong dựng xây đất nước

Ngôi chùa giàu truyền thống cách mạng

Ngôi chùa giàu truyền thống cách mạng

"Địa chỉ đỏ" về truyền thống cách mạng

Giáo dục truyền thống, vun bồi nhân cách cách mạng

Giáo dục truyền thống, vun bồi nhân cách cách mạng

Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghệ An: Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghệ An: Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng