Trung tướng Đỗ Văn Thiện: Cục Xăng dầu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Đỗ Văn Thiện: Cục Xăng dầu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam