Vinmec được ACC công nhận là Trung tâm Xuất sắc về Tim mạch đầu tiên tại châu Á

Vinmec được ACC công nhận là Trung tâm Xuất sắc về Tim mạch đầu tiên tại châu Á