Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khám bệnh, trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác khám bệnh, trao tặng nhà tình nghĩa tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Khởi tố Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

Khởi tố Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên: Hộ dân bàn giao 6 cá thể hổ cho Nhà nước

Tỉnh Thái Nguyên: Hộ dân bàn giao 6 cá thể hổ cho Nhà nước

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề tại tỉnh Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri chuyên đề tại tỉnh Thái Nguyên

Bàn giao hai nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bàn giao hai nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Tỉnh Thái Nguyên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022