Chiến thắng 7-1 là trang sử vàng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chiến thắng 7-1 là trang sử vàng của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

“Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình hữu nghị”

“Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình hữu nghị

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị

Mở rộng giao thương, thắt chặt tình hữu nghị

Mở rộng giao thương, thắt chặt tình hữu nghị

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình hữu nghị truyền thống của quan hệ hai Đảng, hai nhà nước

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình hữu nghị truyền thống của quan hệ hai Đảng, hai nhà nước

Áo dài kết nối tình hữu nghị

Áo dài kết nối tình hữu nghị

Ấm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ấm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thể thao nâng cao tình hữu nghị

Thể thao nâng cao tình hữu nghị

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Viết tiếp khúc ca tình hữu nghị Việt-Lào

Viết tiếp khúc ca tình hữu nghị Việt-Lào

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Army Games 2022: Những sứ giả của tình hữu nghị

Army Games 2022: Những sứ giả của tình hữu nghị