Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương): Coi trọng kiểm tra, đánh giá thực chất công tác huấn luyện

Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương): Coi trọng kiểm tra, đánh giá thực chất công tác huấn luyện

“Bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương

“Bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Hải Dương

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Hải Dương

VNPT sát cánh cùng tỉnh Hải Dương trong chuyển đổi số

VNPT sát cánh cùng tỉnh Hải Dương trong chuyển đổi số

Tiếp nối truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện

Tiếp nối truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương bàn giao Nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương bàn giao Nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân tại các địa phương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân tại các địa phương