Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Phấn khởi ngày hội tòng quân

Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Phấn khởi ngày hội tòng quân

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khởi công tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khởi công tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang

Quân khu 1: Giao nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2023

Quân khu 1: Giao nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2023