Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh An Giang

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh An Giang

Lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang

Lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang

Công an tỉnh Tiền Giang triển khai tuyên truyền an toàn giao thông qua Zalo

Công an tỉnh Tiền Giang triển khai tuyên truyền an toàn giao thông qua Zalo

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh An Giang

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh An Giang

Tỉnh đoàn An Giang ra quân chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2020

Tỉnh đoàn An Giang ra quân chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2020