Đề xuất nhà thuốc được kê đơn thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19

Đề xuất nhà thuốc được kê đơn thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19

 Loạn kit test, thuốc điều trị Covid-19

Loạn kit test, thuốc điều trị Covid-19

Trung Quốc: Phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 Paxlovid của Pfizer

Trung Quốc: Phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 Paxlovid của Pfizer

Canada: Phê duyệt thuốc Paxlovid điều trị Covid-19

Canada: Phê duyệt thuốc Paxlovid điều trị Covid-19