Thăm, kiểm tra, tặng quà đơn vị, gia đình chính sách tại Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị

Thăm, kiểm tra, tặng quà đơn vị, gia đình chính sách tại Thừa ThiênHuế, Quảng Trị

Mô hình quân-dân y kết hợp ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế)

Mô hình quân-dân y kết hợp ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế)

Thừa Thiên - Huế: Sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 30km

Thừa Thiên - Huế: Sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 30km

Trưng bày – triển lãm sách Thừa Thiên Huế - Việt Nam 2012

Trưng bày – triển lãm sách Thừa Thiên Huế - Việt Nam 2012

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế với nhiệm vụ PCLB, TKCN: Phòng là chính, ứng cứu nhanh, hiệu quả

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế với nhiệm vụ PCLB, TKCN: Phòng là chính, ứng cứu nhanh, hiệu quả