Iran sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015

Iran sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015

Iran nêu điều kiện để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Iran nêu điều kiện để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Thỏa thuận hạt nhân Iran khó có hy vọng hồi sinh

Thỏa thuận hạt nhân Iran khó có hy vọng hồi sinh

EU “ít tin tưởng hơn” về việc sớm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

EU “ít tin tưởng hơn” về việc sớm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Iran muốn sự bảo đảm chắc chắn hơn để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Iran muốn sự bảo đảm chắc chắn hơn để khôi phục thỏa thuận hạt nhân

EU đề xuất dự thảo cuối cùng thỏa thuận hạt nhân Iran

EU đề xuất dự thảo cuối cùng thỏa thuận hạt nhân Iran

Pháp lạc quan về thỏa thuận hạt nhân Iran

Pháp lạc quan về thỏa thuận hạt nhân Iran