Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh

Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Nội hội kiến lãnh đạo Thành ủy Bắc Kinh

Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023: Xây dựng khối đại đoàn kết Thủ đô vững chắc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Nội năm 2023: Xây dựng khối đại đoàn kết Thủ đô vững chắc

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

​

Liên đoàn lao động thành phố Nội trao hỗ trợ gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ​

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội và tỉnh Ninh Bình chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đoàn công tác Thành ủy Nội và tỉnh Ninh Bình chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Nội