Mỹ và Taliban thảo luận về khoản cứu trợ động đất

Mỹ và Taliban thảo luận về khoản cứu trợ động đất

Taliban siết chặt an ninh tại Afghanistan

Taliban siết chặt an ninh tại Afghanistan

Taliban tiết lộ cơ cấu quyền lực trong chính quyền mới

Taliban tiết lộ cơ cấu quyền lực trong chính quyền mới

Taliban áp sát cửa ngõ thủ đô của Afghanistan

Taliban áp sát cửa ngõ thủ đô của Afghanistan