Lực lượng đặc công, biệt động tác chiến trong thành phố

Lực lượng đặc công, biệt động tác chiến trong thành phố

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân

Đại tướng Lương Cường, thăm, chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Đại tướng Lương Cường, thăm, chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên​

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên​

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại các đơn vị, địa phương

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại các đơn vị, địa phương

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Quân khu 9

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Quân khu 9