Bắt tạm giam Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bắt tạm giam Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn