Đường hoa thanh niên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Đường hoa thanh niên ở Trường quan Lục quân 2

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ​

Giảng viên bay, nghề đặc thù ở Trường Sĩ quan không quân

Giảng viên bay, nghề đặc thù ở Trường quan không quân

Quan tâm, dõi theo chiến sĩ

Quan tâm, dõi theo chiến

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thăm, chúc mừng Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thăm, chúc mừng Trung đoàn 915, Trường quan Không quân

Trường Sĩ quan Không quân tổ chức “kiểm kê mẫu” vũ khí, trang thiết bị

Trường quan Không quân tổ chức “kiểm kê mẫu” vũ khí, trang thiết bị

Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo

Trường quan Chính trị và Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo