Trường Sĩ quan Thông tin làm tốt công tác chính sách dân vận trên địa bàn đơn vị diễn tập

Trường quan Thông tin làm tốt công tác chính sách dân vận trên địa bàn đơn vị diễn tập

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường Sĩ quan Lục quân 2 đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải đầu tiên trong toàn quân

Trường quan Lục quân 2 đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải đầu tiên trong toàn quân

Ngày hội đua tài của sĩ quan trẻ

Ngày hội đua tài của quan trẻ

Trường Sĩ quan Lục quân 2 khai giảng năm học mới

Trường quan Lục quân 2 khai giảng năm học mới

Trường Sĩ quan Đặc công khai giảng năm học 2022-2023

Trường quan Đặc công khai giảng năm học 2022-2023