Gấp rút ứng phó sạt lở đất trên Quốc lộ 8A

Gấp rút ứng phó sạt lở đất trên Quốc lộ 8A

Huyện Nông Sơn (Quảng Nam) khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất

Huyện Nông Sơn (Quảng Nam) khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất

Đắk Lắk chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Đắk Lắk chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

4 xã thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam) bị cô lập do sạt lở đất

4 xã thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam) bị cô lập do sạt lở đất