Phát động cuộc thi sáng tác văn học về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Phát động cuộc thi sáng tác văn học về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số Việt Nam

Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số Việt Nam

Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

​

Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ​

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Sáng tác văn học về lãnh tụ Hồ Chí Minh

Sáng tác văn học về lãnh tụ Hồ Chí Minh

Phát động sáng tác văn học nghệ thuật về Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phát động sáng tác văn học nghệ thuật về Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ