Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Tên lửa 77

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Bộ đội Quân đoàn 4 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Đón Tết vui tươi, sẵn sàng chiến đấu cao

Đón Tết vui tươi, sẵn sàng chiến đấu cao

Vui xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao

Vui xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn chúc Tết và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn chúc Tết và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao

Vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao

Đón Tết vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao

Đón Tết vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 5 Hải quân