Thêm đầu ra cho các sản phẩm OCOP

Thêm đầu ra cho các sản phẩm OCOP

Quảng Ninh hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP truyền thống

Quảng Ninh hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP truyền thống

Sản phẩm OCOP vẫn khó đầu ra

Sản phẩm OCOP vẫn khó đầu ra

Kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên

Kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên

Kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng tại Hà Nội

Kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng tại Hà Nội

Sản phẩm OCOP đã được xuất khẩu

Sản phẩm OCOP đã được xuất khẩu

20 sản phẩm được đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm OCOP 5 sao

20 sản phẩm được đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận sản phẩm OCOP 5 sao

Ứng dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm OCOP

Ứng dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm OCOP