Ghềnh đá Nam Ô ngập rác thải

Ghềnh đá Nam Ô ngập rác thải

Nhếch nhác vì rác thải

Nhếch nhác vì rác thải

Hạn chế rác thải, giữ vẻ đẹp của bãi Sao

Hạn chế rác thải, giữ vẻ đẹp của bãi Sao

Trao 3 giải nhất về ý tưởng sáng tạo để hạn chế rác thải nhựa ở biển

Trao 3 giải nhất về ý tưởng sáng tạo để hạn chế rác thải nhựa ở biển

Thu phí rác thải là nhằm thay đổi thói quen và ý thức của người dân

Thu phí rác thải là nhằm thay đổi thói quen và ý thức của người dân