Quân ủy Trung ương tổ chức dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Quân ủy Trung ương tổ chức dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Kết thúc Hội nghị Quân ủy Trung ương

Kết thúc Hội nghị Quân ủy Trung ương

Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận, tham gia ý kiến về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Hội nghị Quân ủy Trung ương thảo luận, tham gia ý kiến về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Hội nghị Quân ủy Trung ương năm 2012

Hội nghị Quân ủy Trung ương năm 2012

Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông

Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông

Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai tân Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai tân Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội.

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội.