Quận Thanh Xuân (Hà Nội) di dời hơn 1.000 người dân để khống chế ổ dịch phường Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) di dời hơn 1.000 người dân để khống chế ổ dịch phường Thanh Xuân Trung