Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính tại Quân khu 1

Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài chính tại Quân khu 1

Đảng ủy Quân khu 1 thi Bí thư chi bộ năm 2022

Đảng ủy Quân khu 1 thi Bí thư chi bộ năm 2022

Quân khu 1: Giúp dân hơn 12.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Quân khu 1: Giúp dân hơn 12.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của LLVT Quân khu 1: Bám sát nhiệm vụ, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của LLVT Quân khu 1: Bám sát nhiệm vụ, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Quân khu 1 sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân khu 1 sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Quân khu 1 kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Đảng ủy Quân khu 1 kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở