Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Quận Đống Đa đã chủ động, không để bị lúng túng trong công tác phòng, chống dịch

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Quận Đống Đa đã chủ động, không để bị lúng túng trong công tác phòng, chống dịch

Lực lượng vũ trang quận Đống Đa (Hà Nội): Động lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Lực lượng vũ trang quận Đống Đa (Hà Nội): Động lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương