Lữ đoàn 214 (Quân khu 3): Chú trọng luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu

Lữ đoàn 214 (Quân khu 3): Chú trọng luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu

Sư đoàn 3 (Quân khu 1) sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

đoàn 3 (Quân khu 1) sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và Sư đoàn 3 Quân đội nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên tịch

Huấn luyện bắn súng ở Quân đoàn 3: Nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tế

Huấn luyện bắn súng ở Quân đoàn 3: Nhiều giải pháp sáng tạo, sát thực tế

Đoàn cán bộ Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào trao đổi kinh nghiệm tại Sư đoàn 3

Đoàn cán bộ Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào trao đổi kinh nghiệm tại Sư đoàn 3

Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3):

Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3): "Bí quyết" nhiều năm huấn luyện giỏi

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)