Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc và chúc Tết Quân chủng Hải quân

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc và chúc Tết Quân chủng Hải quân

Trung đoàn 196 (Quân chủng Hải quân): Bảo đảm chu đáo thực phẩm đón Tết Nguyên đán Quý Mão

Trung đoàn 196 (Quân chủng Hải quân): Bảo đảm chu đáo thực phẩm đón Tết Nguyên đán Quý Mão

Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân và ban tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo