Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết Nghị quyết số 765 tại Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết Nghị quyết số 765 tại Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Võ Minh Lương làm việc tại Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Võ Minh Lương làm việc tại Quân chủng Hải quân

Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022

Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022