Thái Lan tìm thấy ống chứa chất phóng xạ bị thất lạc

Thái Lan tìm thấy ống chứa chất phóng xạ bị thất lạc

Australia thất lạc viên nang chứa chất phóng xạ

Australia thất lạc viên nang chứa chất phóng xạ

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không

Hành trình sáng tạo: Cổng giám sát chất phóng xạ

Hành trình sáng tạo: Cổng giám sát chất phóng xạ

Tập huấn nhận diện hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ

Tập huấn nhận diện hàng hóa liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ

Ngày 24-4-1996: Thành lập Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội

Ngày 24-4-1996: Thành lập Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội